อุปกรณ์พ่นหมอกปรับปรุงทัศนียภาพและดักจับฝุ่นละอองและสารพิษที่ลอยมาในอากาศ

อุปกรณ์พ่นหมอกแรงดันต่ำ
    
 
หัวพ่นขนาด (0.1 / 0.2 / 0.3 มม)
 เลือกได้ตามต้องการ


 
               อะแดปเตอร์


 
    ข้อต่อ 3 ทางและข้อต่อตรงข้อและอุปกรณ์หมอกแรงดันต่ำ


 
สายท่อพ่นหมอก 2 หุน


 
ปั๊มพ่นหมอกรุ่น
LP-Fog 24V / 4B-2.5LPM


 
กรองก้นถัง (กรองปลายท่อดูด)

 
เทปพันเกลียว 1 ม้วน

 
ตัวอุดปลายสาย

 
เคเบิ้ลไทร์

 
ง้อ 90 แปลงเกลียว

 
ง้อ 90 แปลงเกลียว

 
Miderton วาล์วปิด - เปิด

 
ข้อต่อตรง

 
ข้อต่อแปลงสำหรับต่อประปา

   
ชุดอุปกรณ์พ่นหมอกแรงดันต่ำ
 
   

อุปกรณ์พ่นหมอกทองเหลืองแรงสูง
    
 

หัวหมอกแห้งแรงดันสูงขนาด 0.15-0.20mm 

 ข้อง้อ90ทองเหลืองเกลียวใน

 
ต่อตรงทองเหลืองเกลียวใน

สามทางเหลืองเกลียวใน 
ง้อ90ทองเหลืองเกลียวนอก

บอลวาล์วทองเหลือง 
ข้อลดเหลี่ยมทองเหลืองข้อต่อสามทางทองเหลือง
 
ปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูง

 
ต่อตรงทองเหลืองออก2รู


 
ต่อตรงทองเหลืองออก1รู


 
ต่อตรงทองเหลือง

 
หัวอุดปลายท่อทองเหลือง

 
ข้อง้อ90ทองเหลือง
 
ต่อตรงทองเหลืองหางปลาไหล
 
หัวอุดปลายทองเหลือง1รู

 
ปลอกย้ำสายทองเหลือง
 
ข้อต่อลดทองเหลือง
 
สายไฮโดรลิคใช้ในงานหมอกกรองน้ำสำหรับงานหมอก 
 
     
     
     
อุปกรณ์พ่นหมอกปรับทัศนียภาพและดักจับฝุ่นละอองที่ลอยมาในอากาศ,หมอกดักจับฝุ่น,หมอกดักสารพิษ,หมอกในสวน,หมอกเลียนแบบธรรมชาติ,หมอกดักฝุ่นโรงงาน,หมอก,หมอกเทียม,หมอกแรงดันสูง,หมอกแรงดันต่ำ,หมอกพลาสติก,หมอกทองเหลือง,ข้อต่อหมอกพลาสติก,ข้อต่อหมอกทองเหลือง,อุปกรณ์พ่นหมอกปรับทัศนียภาพและดักจับฝุ่นละอองที่ลอยมาในอากาศ,หมอกดักจับฝุ่น,หมอกดักสารพิษ,หมอกในสวน,หมอกเลียนแบบธรรมชาติ,หมอกดักฝุ่นโรงงาน,หมอก,หมอกเทียม,หมอกแรงดันสูง,หมอกแรงดันต่ำ,หมอกพลาสติก,หมอกทองเหลือง,ข้อต่อหมอกพลาสติก,ข้อต่อหมอกทองเหลือง,อุปกรณ์พ่นหมอกปรับทัศนียภาพและดักจับฝุ่นละอองที่ลอยมาในอากาศ,หมอกดักจับฝุ่น,หมอกดักสารพิษ,หมอกในสวน,หมอกเลียนแบบธรรมชาติ,หมอกดักฝุ่นโรงงาน,หมอก,หมอกเทียม,หมอกแรงดันสูง,หมอกแรงดันต่ำ,หมอกพลาสติก,หมอกทองเหลือง,ข้อต่อหมอกพลาสติก,ข้อต่อหมอกทองเหลือง
Current Pageid = 157